Ne Grußvat’r sei Angst

von Rudolf Haas

     An erscht’n Feiertog früh,  noch d’r Christmett’n,  kaa Stund ehnder,  wur benn Bratschneider Dan d’r Stoll’n ahgeschniet’n.   Un wenn seine fraßtärit’n Bankert’n aah noch esu geleibaamelt ham,  schuh am Heilig’n Obnd emol ze kost’n,  blieb d’r Dan doch hart.   Die Traditiu wur huchgehalt’n,  do goob’s kaa Gewack’l!

u de Mutt’r nu dan herrling Vierpfünd’r reibracht,  soß längst de Sippschaft voll’r D’rwarting an fastling Kaffeetisch.   Bluß ne Dan sei Vat’r,  daar miet benn Suh wuhnet, stand noch uhschlüssig an Vertikow. Do sat d’r Dan, dan aah d’r Zah schuh lang tropp’n tat,  eilig: „Kumm doch, Vat’r,  setzt diech hie!  Ne erscht’n Stolln muß m’r mit Ruh un Vergnügn genieß’n,  un net bloß of’n Raab oder gar im Stieh.”

     D’r Grußvat’r, e verhaun’s Lud’r, schmuzlet: „Setz’n tu iech miech schu, waag’n d’r Ruh, oder e Vergnügn is dos for mier net.”

alb eigeschnappt freecht de Mutt’r: „Wos sell dä dos wied’r haaß’n, Opa?   Maast’de of aamol menn Stoll’n nimmeh?”   „Ganz im Geg’ntaal,  Loni”,  maanet d’r Alte,  „grod weil de Stoll’nzeit de schennste in ganz’n Gahr is,  ka dos bei mir kaa Vergnüg’n sei,  sunnersch ne Angst.”

     „Angst”,  kam’s wie auf Kommando aus aller Maul,  un d’r Dan wollt wiss’n:  „Seit wann is dä Stoll’nass’n ne Angst?”   D’r Grußvat’r grienet,  ranklet siech of senn Stuhl zeracht un d’rkläret:  „Je bess’r d’r Stoll’n schmeckt,  deste fixer is’r alle.   Is dos ebber kaa Angst?”

     Un wied’r emol hatt d’r Grußvat’r de Lacher of seiner Seit.Aus :  GLÜCKAUF, anno 1984bearbeitet von pks